Information gällande Corona-viruset Covid 19

3/30/2020

Som ni alla vet pågår ett utbrott av Covid 19 i Sverige vilket påverkar alla. För att skydda vår personal och er hyresgäster har vi beslutat om ett antal åtgärder.

  • Vi skjuter tills vidare upp planerade åtgärder inne i lägenheterna. Tex tapetseringar och reparationer som inte är av akut karaktär och kan vänta. Påbörjade renoveringar kommer att slutföras liksom kontrakterade åtgärder som vi inte kan avbeställa på kort varsel. Detta för att minska arbetsbördan tillfälligt då vi måste räkna med mer sjukskrivningar under den närmaste tiden. Vår personal skall hålla sig hemma om de uppvisar minsta symptom. Detta är för allas säkerhet.
  • Vi ber också er hyresgäster att tills vidare inte felanmäla småsaker som kan vänta. Vi kommer, som exempel, inte att gå in i din lägenhet för att byta ett trasigt lysrör eller en lös toapappershållare. Vi ber vidare om förståelse om det kan dröja längre än normalt innan vi kan återkoppla. Använd gärna mail om du behöver kontakta oss. Detta gör du enklast via vår hemsida www.lawa.nu
  • Vi har ombett personalen att överhuvudtaget inte gå in i lägenheter där vi vet att hyresgästerna är äldre eller i övrigt befinner sig i riskgrupp om detta inte är absolut nödvändigt.
  • Om vår personal måste in i din lägenhet, tänk på att hålla vederbörligt avstånd och undvik all onödig kontakt.
  • Vi tar tillsvidare inte emot tillvalsbeställningar av tex diskmaskiner och dylikt.
  • Var extra noga i gemensamma utrymmen, speciellt tvättstugor. Lägg ner en extra stund och rengör ordentligt alla ytor du varit i kontakt med. Tvätta händerna ofta!
  • Var extra respektfull mot de äldre i husen men hjälp gärna till om du kan med att tex handla eller enklare ärenden.
  • Om du vill säga upp din lägenhet håller vi tills vidare strikt på de lagstadgade tre månaders uppsägningstid som gäller. Detta då omflyttningar alltid innebär att vi måste gå in i lägenheterna.
  • I övrigt hänvisar vi till den information som lämnas av myndigheterna.