Landervik och Wallman bostadsaktiebolag

Välkommen till oss!

Ledigt just nu!
Nyheter
Om oss
Bolagsinformation
Landervik & Wallman Bostadsaktiebolag (LAWA) är en familjeägd fastighetskoncern som äger och förvaltar fastigheter i Mariestads/Gullspångs/Skövde/Töreboda och Göteborgs kommuner. Huvudkontoret ligger i Göteborg där administrationen sköts, men vi finns också lokalt representerade av våra fastighetsskötare. Fastigheterna ägs av dotterbolagen men förvaltas och marknadsförs genom moderbolaget. Landervik & Wallman Bostadsaktiebolag (Moderbolag) Organisationsnummer: 556661-9374 BG: 5786-3441 Äger fastigheter i Göteborg Andersson Properties Fastighetsförvaltning AB Organisationsnummer: 556646-5489 BG: 5221-3220 Äger fastigheter i Tidan, Väring & Timmersdala Lyrestad Fastighets AB Organisationsnummer: 556670-3855 BG: 590-5336 Äger fastigheter i Lyrestad Liljeskog Bostads AB Organisationsnummer: 556717-0039 BG: 5086-5195 Äger fastigheter i Tidavad, Lerdala & Moholm Amnehärad Fastighets AB Organisationsnummer: 559106-5866 BG: 5200-5691 Äger fastigheter i Gullspång
Styrelse och ledning
Bolagets ledning består av David Wallman (VD) samt Emma Landervik (O). Styrelsen består av Emma Landervik, David Wallman, Jonas Olsson samt Agneta Olsson. Styrelsens ledamöter äger lika stora andelar av bolagets aktier.

Kontakta oss

Klicka här!